• Биздин сайтка кош келиңиз!

  • “Кабар24” – көз карандысыз, заманбап маалымат-аналитикалык агенттик

  • Биз журналистиканын эл аралык эрежелерине ылайык иш жүргүзөбүз

  • Кабарларды калыс, так жана ыкчам чагылдырып турабыз

Биздин TV

Кеп
кербен

ТУЛПАР – ТУШУНДА, КҮЛҮК КҮНҮНДӨ

“Тулпар – тушуда, күлүк – күнүндө” ар нерсенин өз убагында дуулдайт, ар бир адам өзүнүн жаш кезинде күүлдөйт деген маанидеги накыл сөз.

  • Кара-Балта ш. Жайыл р-н. Врем.+уч. 30с. Айылдын четинде, мал бакканга, жер иштеткенге ылайыктуу.

    т.0705 774716

  • «Эликсир»-угри жана клещке каршы. 100% кепилдик!

    т.0312 573421, 0550 916791