• Биздин сайтка кош келиңиз!

  • “Кабар24” – көз карандысыз, заманбап маалымат-аналитикалык агенттик

  • Биз журналистиканын эл аралык эрежелерине ылайык иш жүргүзөбүз

  • Кабарларды калыс, так жана ыкчам чагылдырып турабыз

Биздин TV

Кеп
кербен

БЕТИНДЕ КЫЗЫЛЫ БАР АДАМ

Уяттуу, ыймандуу, абийири бар адам. Мисалы: Бетинде кызылы бар болсо анте койбос. Бечара бетинде кызылы бар тура.