• Биздин сайтка кош келиңиз!

  • “Кабар24” – көз карандысыз, заманбап маалымат-аналитикалык агенттик

  • Биз журналистиканын эл аралык эрежелерине ылайык иш жүргүзөбүз

  • Кабарларды калыс, так жана ыкчам чагылдырып турабыз

Биздин TV

Кеп
кербен

СЫДЫРГЫГА САЛГАНДАЙ

“Сыдыргыга салгандай” – тептегиз, текши, бир калыпта. Кыргыздар ат жабдыктарынын көбүн кайыштан, көктөн жасаган. Кайышты, көктү түз кесүү үчүн атайын курал жасалган. Ал “сыдыргы” деп аталган. Сыдыргыга салынып тилинген көк текши, түз болгон. Ушундан улам “сыдыргыга салгандай” деген накыл чыккан.

Сурамжылоо

Жол кырсыгы көбөйүшүнө эмне себеп?

  • Айдоочулук сабатсыздык – 94 Добуш / 61%

  • Жолдордун начардыгы – 14 Добуш / 9.1%

  • Коррупциялашкан система – 46 Добуш / 29.9%

Жалпы добуш: 154
Жыйынтык

Көп окулган

Бул күн тарыхта