• Биздин сайтка кош келиңиз!

  • “Кабар24” – көз карандысыз, заманбап маалымат-аналитикалык агенттик

  • Биз журналистиканын эл аралык эрежелерине ылайык иш жүргүзөбүз

  • Кабарларды калыс, так жана ыкчам чагылдырып турабыз

Биздин TV

Кеп
кербен

КАМЫРДАН КЫЛ СУУРУГАНДАЙ

“Камырдан кыл сууругандай” жик билгизбей, шырп алдырбай, шыбыш чыгарбай деген мааниде. Албетте, камырдагы кыл оңой, шыбышсыз сууруларын байкоо кыйын эмес. Мына ушундан улам ар бир оңой, шыбышсыз бүткөн иш “камырдан кыл суургандай” деген накыл менен аталып калган.

Сурамжылоо

Жол кырсыгы көбөйүшүнө эмне себеп?

  • Айдоочулук сабатсыздык – 94 Добуш / 61%

  • Жолдордун начардыгы – 14 Добуш / 9.1%

  • Коррупциялашкан система – 46 Добуш / 29.9%

Жалпы добуш: 154
Жыйынтык

Көп окулган

Бул күн тарыхта