Биз

Кабарчы – көз карандысыз, жаңы маалымат-аналитикалык агенттик. 2017-жылдын январь айынан тарта иштей баштадык. Биз журналистиканын эл аралык эрежелерине ылайык иш жүргүзүү менен маалыматтарды бейтарап, калыс, так жана ыкчам чагылдырып турабыз. Аны менен катар кырдаалды кылдат талдаган аналитикалык материалдарга, курч маектерге, ар кыл тармактагы эксперттердин, серепчилердин таасын ой пикирлерине орун берип, окурмандарыбызды сабаттуу жана сапаттуу продукция менен камсыздап турсак дейбиз.

Биздин агенттик кимдир бирөөнүн камчысын чаап, бийликтегилердин же кайсы бир көпөстүн, же кайсы бир бай саясатчынын ырын созбойт, эч кимдин көзүн карабайт. Таянганыбыз эл, калың окурман журту. Ошол окурман журтуна өлкөбүздө жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан окуяларды ак-кара, позиция-оппозиция деп бөлбөй, болгонун болгондой, так жана таамай чагылдыруу менен кыргыз журналистикасынын өсүп-өнүгүшүнө салым кошуп, салмактуу жана сапаттуу сайтка айлансак деген изги тилегибиз бар. 

Биз менен байланыш:
Рh: +996 312 96 30 24;
E-mail: kabarchykg@gmail.com