Реклама

​Биздин сайтка реклама берем десеңиз төмөнкү даректер менен байланышыңыз. Жарнамаңызды сиз каалагандай жасап, чыгарып беребиз. 

Рh: +996 312 96 30 24;
E-mail: kabar24kg@gmail.com